Čím vieme pri pracovnej ceste pomôcť cestujúcemu?

Už pri koncipovaní ponuky sa držíme výhradne prianí a požiadaviek cestujúceho.

Všetky objednané služby sú realizované formou predplateného vouchra čo v praxi znamená, že cestujúci na mieste čerpania služby ako napr. ubytovanie, taxi, prenájom vozidla. vstup na veľtrh už neplatí nič, ani cent.

Vouchre posielame priamo cestujúcemu elektronicky na email, t.j. má ho k dispozícii aj vo svojom mobilnom zariadení.

V tejto veci môže cestujúci využívať aj špecializovanú mobilnú aplikáciu UNIGLOBE Travel, v ktorej má informácie o celej svojej pracovnej ceste, tzv. itinerár cesty. Tieto informácie sú vždy aktuálne.

Cestujúci je v dostatočnom predstihu od nás informovaný o všetkých nečakaných zmenách formou emailovej komunikácie, prípadne SMS-kou.

Pri zmenách zároveň dostáva od nás návrhy riešenia vzniknutej situácie, ktoré následne realizujeme v zmysle rozhodnutia cestujúceho.

K dispozícii poskytujeme službu 24/7 na všetky druhy objednaných služieb.