+421 908 491 633
info@uniglobetwutravel.sk

ńĆo všetko sa môŇĺete o nás dozvedieŇ•

Uniglobe Travel je jedna z najväńćších licenńćných cestovných agentúr s viac ako 700 agentúrami so zastúpením v 60 krajinách. Pod obchodnou znańćkou Uniglobe sú zastúpené agentúry špecializované na cestovné sluŇĺby malým a stredne veńĺkým korporátnym firmám a cestovanie pre vońĺný ńćas, s rońćným obratom 2,7 miliardy dolárov.

Uniglobe cestovné agentúry sú angaŇĺované v poskytovaní najväńćšieho celosvetového štandardu sluŇĺieb, ktoré poskytujú a predávajú svojím zákazníkom. Po celom svete pracuje pre Uniglobe okolo 5000 zamestnancov s krédom:

„To be the best that we can be. With integrity, initiative, and dependability.“ It's the UNIGLOBE Way.

„S integritou, iniciatívou a nezávislosŇ•ou poskytuje to najlepšie ńćo môŇĺeme.“

Nový online systém ubytovania:

Poslaním UNIGLOBE® Travel je byŇ• poprednou a najspońĺahlivejšou spolońćnosŇ•ou v oblasti travel managementu na svete, ktorá nastavuje štandardy profesionality a funkńćnosti zákazníkom.

Cieńĺom UNIGLOBE je byŇ• významnou obchodnou znańćkou v cestovnom sektore.

World map UNIGLOBE 2016

 

UNIGLOBE TWU Travel
Prístavná 10
Bratislava
Slovakia
Tel: +421 908 491 633
+421 901 920 928
+421 901 921 362
Email:info@uniglobetwutravel.sk

Pracovn√° doba: PO-PIA 8:00-17:00